Pilonidal Sinüs

Pilonidal sinüs hastalığı, sıklıkla erkeklerde görülen, kuyruk sokumunda kılların, tüylerin. giysi artıkları vb. yapıların birikerek cildin içine gömülerek kist haline dönüşmesiyle meydana gelen kazanılmış bir rahatsızlıktır. Kuryuk sokumunda ara ara olan kaşıntı, akıntı gibi şikayetlerle bulgu veren Pilonidal Sinüs Hastalığının yaklaşık %30’u ilk defa apse kliniği ile tanı alır. Cilt altına yerleşmiş kistin çıkarılması esasına dayanan basit bir cerrahi ile tedavi edilse de, yerleşim yeri itibari ile hem oturma ve hareket etme bölgesinde olması ve makata yakınlığı nedeniyle temizliği ve bakımı zor olduğundan cerrahideki en önemli problem yara yeri iyileşmesidir.Kistin çıkarılmasının ardından prime kapama, açık iyileşmeye bırakma, doku lebi ile kapama gibi teknikler kistin büyüklüğüne göre seçilmektedir.  Ayrıca mikrosinüzektomi, lazer ablasyon, videoskopik yöntemler uyguladığımız diğer cerrahi teknikler arasındadır.