Hemoroid

Hemoroidal Hastalık

Hemoroidal Hastalık, normal anatomimizde makatın içerisinde yer alan damarsal yastıkçıklar olan hemoroidlerin dışkılamayla birlikte damarsal fonksiyonun bozulması, kanaması, ödemlenmesi, şişmesi ve prolabe olması (sarkması)  ile karakterizedir.

Beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi (aşırı baharat ve acı tüketiminden kaçınma), kabızlığın giderilmesi (lifli gıdalarla beslenme, bol su tüketimi vb.), dışkılama esnasında  çok oturma ve ıkınmadan kaçınma ile çoğu hastalık ek tedaviye ihtiyaç duymadan tedavi olabilmektedir.

Damarsal dolaşımın rahatlamasını sağlayan sıcak su oturma banyoları, kabızlığı giderici ilaçlar, yeter yeterli olmuyorlarsa, ağızdan ve makata lokal uygulanan birçok tedavi seçeneği ile hemoroidal hastalığın önemli bir kısmı tedavi edilmektedir.

İlaçla tedavi edilemeyen, Uzun süredir olmasına rağmen son zamanlarda daha ağır şikayetlere neden olan, ilaçla tedavi sonrası bir süre sonra nüks eden, yaşam kalitesini bozan, çok kanamalı vb. durumlarda cerrahi tedavi seçeneği olarak gündeme gelmektedir.

Lazer hemoroid pake ablasyonu, klasik hemoroidektomi, longo stapler ile hemoroidopeksi, doppler guided hemoroidal arter ligasyonu, hemoroid pake skleroterapisi gibi yöntemlr tedavi seçenekleri arasındadır. Hastanın muayenesi sonrası uygulanacak en uygun cerrahi yönteme hasta ile beraber karar verilmektedir.